Okulistyka, Okulistyka dziecięca

Essilor Stellest vs Hoya Miyosmart – co mówią badania?

W ostatnim czasie duży rozgłos zyskały dwie konstrukcje optyczne, które mają na celu hamowanie progresji wady wzroku: Essilor Stellest oraz Hoya Miyosmart. Ich działanie opiera się na ingerencji w optyczny mechanizm, który oko wykorzystuje do wydłużania się.

Zdrowe dziecko rodzi się z krótką gałką oczną, a wraz z jego rozwojem długość gałki ocznej dostosowuje się do środowiska życia – tak mówi obowiązująca teoria wzrokowego feedbacku.

Jeśli dziecko bez wady wzroku patrzy w dal, to światło pada dokładnie na siatkówkę (miejsce odpowiedzialne za odbiór obrazu). Jeśli dziecko przybliży przedmiot do oka, to światło zaczyna padać za siatkówkę.

Relację padającego światła w stosunku do matrycy oka(siatkówki) monitorują komórki znajdujące się przede wszystkim na obwodzie gałki ocznej. Sygnał do wydłużania się (powstawania krótkowzroczności) oko uzyskuje w momencie kiedy światło zbyt często pada za siatkówkę tj. przy dużej aktywności wzrokowej z bliska. Mówiąc potocznie: oko będzie goniło światło.

Wymienionej wyżej konstrukcje optyczne tj. Essilor Stellest oraz Hoya Miyosmart mają na celu oszukanie opisanego mechanizmu biofeedbacku wzrokowego. Ich konstrukcja optyczna powoduje tzw. obwodowe rozogniskowanie – komórki na obwodzie siatkówki uzyskują zmodyfikowaną informację, że oko jest już zbyt długie w stosunku do padającego światła. Prowadzi to do dezaktywacji sygnału mówiącego o konieczności dalszego wydłużania gałki ocznej.

Różnice w budowie 

Zarówno okulary Hoya Miyosmart, jak i Essilor Stellest mają centralną strefę służącą do uzyskiwania wyraźnego obrazu. W przypadku okularów Miyosmart jej średnica wynosi 9mm, a w przypadku Stellest 10mm. Poza wspomnianą strefą optyczną znajduje się tzw. strefa lecznicza/strefa rozogniskowująca. Okulary Miyosmart wykorzystują w tym celu mikropryzmaty, a okulary Stellest wysokoasferyczne mikrosoczewki. Poziom rozogniskowania w okularach Miyosmart wynosi około 3.5 D (źródło: informacje producenta), natomiast w okularach Essilor jest większy i wynosi od 3.5D do 6D w zależności od lokalizacji względem centrum (żródło: niezależne badania optyczne).  Należy jednak podkreślić, że dotychczas nie ustalono, jaki poziom rozogniskowania jest optymalny z punktu widzenia hamowania wady wzroku. Nie wiemy, czy większy poziom związany jest z większą skutecznością, czy może zupełnie odwrotnie.

Czy jest różnica w skuteczności? Stellest vs. Miyosmart

Główną miarą skuteczności w badaniach nad metodami hamowania progresji wady wzroku jest zmiana długości gałki ocznej u osób, które stosują wybraną metodę hamowania progresji wady wzroku w porównaniu do osób, które tej metody nie stosują. Niestety nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na podstawie jednostkowych przypadków, gdyż nigdy nie wiemy, czy zahamowanie wady wzroku u konkretnej osoby zostało spowodowane naszą interwencją, czy też był to proces naturalny.

Zarówno okulary Stellest oraz Miyosmart zostały przebadane w prawidłowo skonstruowanych badaniach klinicznych. W przypadku okularów Stellest oraz okularów Miyosmart po 2 latach ich noszenia stopień zahamowania wzrostu gałki ocznej był praktycznie identyczny. W przypadku okularów Miyosmart wzrost gałki ocznej po 2 latach stosowania był mniejszy o 0.34mm, niż u dzieci stosujących zwykłe okulary. W przypadku okularów Stellest wynik wynosił 0.35mm.  Na podstawie dostępny badań można stwierdzić, że skuteczność okularów Stellest oraz Miyosmart jest porównywalna.

Badania nad okularami Stellest i Miyosmart zostały przedłużone, a firma Hoya ogłosiła niedawno 6 letnie wyniki badań nad okularami Miyosmart. Z wyników tych wiemy, że efekt zahamowania wady wzroku utrzymuje się, natomiast badanie to nie miało już grupy kontrolnej, która przez 6 lat nosiła zwykłe okulary. W związku z tym nie wiemy, jak silnie okulary Miyosmart hamują wadę wzroku w porównaniu do zwykłych okularów.

Czy jest różnica w jakości widzenia?

Dostępne badania wskazują, że przy patrzeniu przez środek szkła zarówno okulary Stellest oraz Miyosmart zapewniają wysoką jakość obrazu. Przy patrzeniu przez tzw. strefę leczniczą dochodzi do nieznacznego pogorszenia jakości widzenia i należy o tym uprzedzić rodziców oraz dzieci. Niemniej, badania pokazują, że w ciągu kilku dni praktycznie wszystkie dzieci bardzo dobrze adaptują się do wspomnianych konstrukcji optycznych.

Bibliografia

Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020 Mar;104(3):363-368. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739. Epub 2019 May 29. PMID: 31142465; PMCID: PMC7041503.

Bao J, Huang Y, Li X, Yang A, Zhou F, Wu J, Wang C, Li Y, Lim EW, Spiegel DP, Drobe B, Chen H. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2022 May 1;140(5):472-478. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2022.0401. PMID: 35357402; PMCID: PMC8972151.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas