dr  hab. n. med. Janusz Skrzypecki

Specjalizacje Doświadczenie

Pracownik Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, wieloletni nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży klinicznych w Nowym Jorku (Uniwersytet Columbia, USA), Manchesterze (Wielka Brytania) oraz w Heidelbergu (Niemcy).

Regularnie występuję w programach tewizyjnych dzieląc się wiedzą z zakresu okulistyki. Wybrane programy TV można obejrzeć w sekcji: Wystąpienia w mediach.

W 2021 roku zdał egzamin specjalizacyjny z okulistyki uzyskując najwyższy wynik w Polsce. W 2021 roku uzyskał również tytuł doktora habilitowanego zostając najmłodszym specjalistą okulistyki z tytułem doktora habilitowanego w Polsce (w momencie uzyskania specjalizacji z okulistyki).

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia ukończone z wyróżnieniem, średnia ocen 4,93/5,0). W czasie studiów dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia oraz wielokrotny stypendysta Rektora.  

Absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego dla najlepszego absolwenta 2008).

Do zainteresowań klinicznych doktora Janusza Skrzypeckiego należy okulistyka dorosłych oraz dzieci, w tym:
– diagnostyka oraz leczenie zaćmy (wykonuje kilkaset operacji rocznie)
– hamowanie progresji wad wzroku u dzieci
– leczenie zespołu suchego oka

– diagnostyka oraz leczenie jaskry
– diagnostyka oraz leczenie  chorób plamki żółtej
– kompleksowa opieka okulistyczna dla pacjentów z cukrzycą oraz nadciśnieniem tętniczym

W pracy naukowej oraz klinicznej współpracuje z okulistami z:
– USA
– Wielkiej Brytanii
– Belgii

Doktor Skrzypecki przeprowadza szkolenia dla lekarzy okulistów z zakresu:
– hamowania progresji krótkowzroczności
– obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych przed operacją zaćmy
– leczenia owrzodzeń rogówki

Wyniki swoich badań publikował w prestiżowych międzynarodowych czasopismach m.in.:
– Eye
– Journal of Glaucoma
– Current Eye Research

Dr hab. n.med. Janusz Skrzypecki pełnił również funkcję recenzenta, który oceniał badania naukowe z całego świata, w następujących czasopismach:
– Ophthalmology
– Journal of Cataract and Refractive Surgery
– Hypertension
– Eye and Vision

Jest członkiem następujących towarzystw naukowych:  
– Polskie Towarzystwo Okulistyczne
– American Academy of Ophthalmology

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas