Choroby plamki żółtej należą do najpoważniejszych chorób okulistycznych. Dotyczą one struktury, która odpowiedzialna jest za cały sukces ewolucyjny ludzkiego oka. Dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej człowiek rozpoznaje barwy, kontrast oraz najmniejsze detale otaczającego nas świata. Uszkodzenie plamki żółtej prowadzi do utraty tych funkcji i znacznie ogranicza nasze doznania wzrokowe.

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)

Jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia funkcji plamki żółtej jest zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). Jest to choroba, która dotyka przede wszystkim osoby po 80 roku życia. Wyróżniamy dwie postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem: postać suchą oraz postać wysiękową. Pierwsza z nich przebiega powoli i w wielu przypadkach nie prowadzi do trwałego uszkodzenia widzenia. Przyczyną uszkodzenia plamki żółtej w postaci suchej jest odkładający się nieprawidłowy materiał zewnątrzkomórkowy tzw. druzy. Niestety współczesna medycyna nie posiada metod hamowania progresji postaci suchej i u niektórych pacjentów niekontrolowany przebieg tej choroby prowadzi do znacznego upośledzenia widzenia. U podłoża rozwoju postaci wysiękowej leży tworzenie się nieprawidłowych naczyń w plamce żółtej. Nieprawidłowe naczynia charakteryzują się niską szczelnością, a przeciek krwi z tych naczyń prowadzi do powstania blizny. Blizna w plamce żółtej, w odróżnieniu do blizny na skórze, nie zastępuje funkcji zdrowej tkanki. Pacjenci z blizną w plamce żółtej zgłaszają najczęściej przesłonięcie obrazu przez ciemną plamę. Objawowi temu towarzyszy bardzo niska ostrość wzroku. Podstawą leczenia wysiękowej postaci AMD są iniekcje do gałki ocznej. Szybkie wdrożenie leczenia jest warunkiem zahamowania progresji wysiękowego AMD i ochrona użytecznej ostrości wzroku.

Cukrzycowy obrzęk plamki

Plamka żółta może zostać uszkodzona także w przebiegu cukrzycy. Torbielowaty obrzęk plamki żółtej to poważne zagrożenie dla prawidłowego widzenia u osób chorujących na cukrzycę. Istotną rolę w zapobieganiu powstania cukrzycowego obrzęku plamki odgrywa prawidłowa kontrola glikemii. W odróżnieniu od zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, na cukrzycowy obrzęk plamki chorują często także osoby młode.

Do uszkodzenia plamki żółtej może dojść także w przebiegu nadciśnienia tętniczego, problemów z krzepnięciem, czy w wyniku zatoru.

Centralna retinopatia surowicza

Chorobą typowo okulistyczną, która może doprowadzić do uszkodzenia plamki żółtej u młodych osób jest centralna retinopatia surowicza. Za tą tajemniczą nazwą kryje się płyn, który zbiera się w obszarze plamki żółtej. Dotychczas nie wyjaśniono jednoznacznie przyczyny pojawienia się płynu w plamce żółtej w przebiegu centralnej retinopatii surowiczej. Do czynników ryzyka rozwoju centralnej retinopatii surowiczej należy osobowość typu A, leczenie sterydami oraz ciąża.
W opisie chorób plamki żółtej nie można także zapomnieć o zmianach związanych z wysoką krótkowzrocznością. W przypadkach zwyrodnieniowej krótkowzroczności może dojść do zaniku siatkówki w obszarze plamki żółtej, który związany jest ze znacznym upośledzeniem ostrości wzroku. Powikłania związane z wysoką krótkowzrocznością są głównym powodem stosowania u dzieci leczenia hamującego progresję wady wzroku.

Okulista Warszawa

Zobacz również

WADA WZROKU

WADA WZROKU

Krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm a także starczowzroczność, to najczęstsze przyczyny wizyt okulistycznych. W większości przypadków do pełnej satysfakcji pacjenta wystarczy prawidłowo dobrana korekcja okularowa.

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA

Choroby plamki żółtej należą do najpoważniejszych chorób okulistycznych. Dotyczą one struktury, która odpowiedzialna jest za cały sukces ewolucyjny ludzkiego oka. Dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej człowiek rozpoznaje barwy, kontrast oraz najmniejsze detale otaczającego nas świata. Uszkodzenie plamki żółtej prowadzi do utraty tych funkcji i znacznie ogranicza nasze doznania wzrokowe.

CHOROBY PLAMKI ŻÓŁTEJ

CHOROBY PLAMKI ŻÓŁTEJ

Choroby plamki żółtej należą do najpoważniejszych chorób okulistycznych. Dotyczą one struktury, która odpowiedzialna jest za cały sukces ewolucyjny ludzkiego oka. Dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej

ZAĆMA

ZAĆMA

Zaćma to zmętnienie soczewki oka spowodowane starzeniem się organizmu. Zaćma utrudnia odbieranie bodźców z otaczającego nas świata. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy, które w pełni przywraca funkcję narządu wzroku, jest zabieg chirurgiczny.

JASKRA

JASKRA

Jaskra to choroba, która jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, dlatego tak ważne są regularne badania okulistyczne. Szczególnie powinny o tym pamiętać osoby, których krewni są leczeni z powodu jaskry.

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ

Błona naczyniowa to część gałki ocznej składająca się w dużej mierze z naczyń. W ramach struktur wchodzących w skład błony naczyniowej wyróżnia się: tęczówkę, ciało rzęskowe, naczyniówkę.

ZAPALENIE NADTWARDÓWKI

ZAPALENIE NADTWARDÓWKI

Zapalenie nadtwardówki to jałowy stan zapalny dotyczący błony pokrywającej gałkę oczną, która znajduje się pod spojówką.

ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO

ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO

Nerw wzrokowy to struktura, która łączy gałkę oczną z mózgiem. Zapalenie nerwu wzrokowego to ciężkie schorzenie, które może doprowadzić do utraty widzenia.

ZAPALENIE ROGÓWKI

ZAPALENIE ROGÓWKI

Zapalenia rogówki należą do najcięższych chorób okulistycznych, a szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia jest konieczne dla wyzdrowienia.

ZAPALENIE SPOJÓWEK

ZAPALENIE SPOJÓWEK

Jednym z najczęstszych problemów, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza okulisty oraz lekarza okulisty dziecięcego, jest zapalenie spojówek.

ZAPALENIE TWARDÓWKI

ZAPALENIE TWARDÓWKI

Zapalenie twardówki może współistnieć z zapaleniem rogówki oraz z zapaleniem błony naczyniowej i stanowić zagrożenie dla prawidłowego widzenia.

Inne

Inne

Lekarze współpracujący z Okulistyką Akademicką zajmują się leczeniem także innych chorób okulistycznych, które nie zostały opisane w powyższych sekcjach.

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas