Leczenie zaćmy

Zaćma to zmętnienie soczewki oka spowodowane starzeniem się organizmu. Zaćma utrudnia odbieranie bodźców z otaczającego nas świata. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy, które w pełni przywraca funkcję narządu wzroku, jest zabieg chirurgiczny, a dokładniej – operacja usunięcia zaćmy.

Objawy zaćmy

Zaćma to choroba, która dotyczy najczęściej seniorów, ale niektóre choroby okulistyczne lub urazy mogą doprowadzić do rozwoju zaćmy także u osób młodszych. Najczęstszym objawem zaćmy jest pogorszenie ostrości wzroku. Niektórzy pacjenci zgłaszają również zmianę w postrzeganiu kolorów w kierunku spektrum koloru żółtego.

Diagnostyka i leczenie zaćmy

Zaćmę diagnozuje lekarz okulista w czasie standardowego badania okulistycznego. Realizujemy takie w naszym gabiniecie okulistycznym w Warszawie. W większości przypadków do rozpoznania zaćmy wystarcza badanie okulistyczne bez rozszerzenia źrenic. Niemniej jednak, aby w pełni ocenić stopień zaawansowania zaćmy oraz przewidzieć ewentualne trudności śródoperacyjne konieczne jest badanie z zastosowaniem kropli rozszerzających źrenicę.
Leczenie zaćmy polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego. Przy wykorzystaniu energii ultradźwiękowej rozdrabnia się zmętniałą soczewkę, a następnie wszczepia się soczewkę sztuczną. W większości przypadków zabieg usunięcia zaćmy można wykonać bez zakładania szwów.
Pacjenci operowani z powodu zaćmy mają obecnie do wyboru różne rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych. Standardowe soczewki lub soczewki jednoogniskowe zapewniają po operacji ostre widzenie tylko do dali lub bliży. Bardziej zaawansowane konstrukcje tzw. soczewki wieloogniskowe lub soczewki o wydłużonej ogniskowej zapewniają ostrość wzroku do dali, bliży oraz odległości pośredniej (np. komputer).

Zaćma – dobór soczewek

Bardzo istotnym elementem badania kwalifikacyjnego do operacji zaćmy jest prawidłowe obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej. Tylko precyzyjne obliczenie wartości mocy wszczepianej soczewki zapewnia niską wartość wady wzroku oraz prowadzi do uzyskania pełnej satysfakcji pacjenta oraz chirurga po przeprowadzonej operacji.
Wybierając lekarza operującego zaćmę pacjent powinien kierować się jego doświadczeniem. Pomimo, że zabieg usunięcia zaćmy wykonywany przez doświadczonego chirurga trwa około 10-15 minut, to jest to operacja wymagająca wielkiej precyzji. Szacuje się, że pełną samodzielność oraz sprawność w wykonywaniu zabiegów usunięcia zaćmy osiąga chirurg po zoperowaniu około 1000 oczu.

Okulista Warszawa

Zobacz również

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA

Choroby plamki żółtej należą do najpoważniejszych chorób okulistycznych. Dotyczą one struktury, która odpowiedzialna jest za cały sukces ewolucyjny ludzkiego oka. Dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej człowiek rozpoznaje barwy, kontrast oraz najmniejsze detale otaczającego nas świata. Uszkodzenie plamki żółtej prowadzi do utraty tych funkcji i znacznie ogranicza nasze doznania wzrokowe.

CHOROBY PLAMKI ŻÓŁTEJ

CHOROBY PLAMKI ŻÓŁTEJ

Choroby plamki żółtej należą do najpoważniejszych chorób okulistycznych. Dotyczą one struktury, która odpowiedzialna jest za cały sukces ewolucyjny ludzkiego oka. Dzięki prawidłowo funkcjonującej plamce żółtej

ZAĆMA

ZAĆMA

Zaćma to zmętnienie soczewki oka spowodowane starzeniem się organizmu. Zaćma utrudnia odbieranie bodźców z otaczającego nas świata. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy, które w pełni przywraca funkcję narządu wzroku, jest zabieg chirurgiczny.

JASKRA

JASKRA

Jaskra to choroba, która jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, dlatego tak ważne są regularne badania okulistyczne. Szczególnie powinny o tym pamiętać osoby, których krewni są leczeni z powodu jaskry.

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ

Błona naczyniowa to część gałki ocznej składająca się w dużej mierze z naczyń. W ramach struktur wchodzących w skład błony naczyniowej wyróżnia się: tęczówkę, ciało rzęskowe, naczyniówkę.

ZAPALENIE NADTWARDÓWKI

ZAPALENIE NADTWARDÓWKI

Zapalenie nadtwardówki to jałowy stan zapalny dotyczący błony pokrywającej gałkę oczną, która znajduje się pod spojówką.

ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO

ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO

Nerw wzrokowy to struktura, która łączy gałkę oczną z mózgiem. Zapalenie nerwu wzrokowego to ciężkie schorzenie, które może doprowadzić do utraty widzenia.

ZAPALENIE ROGÓWKI

ZAPALENIE ROGÓWKI

Zapalenia rogówki należą do najcięższych chorób okulistycznych, a szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia jest konieczne dla wyzdrowienia.

ZAPALENIE SPOJÓWEK

ZAPALENIE SPOJÓWEK

Jednym z najczęstszych problemów, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza okulisty oraz lekarza okulisty dziecięcego, jest zapalenie spojówek.

ZAPALENIE TWARDÓWKI

ZAPALENIE TWARDÓWKI

Zapalenie twardówki może współistnieć z zapaleniem rogówki oraz z zapaleniem błony naczyniowej i stanowić zagrożenie dla prawidłowego widzenia.

Inne

Inne

Lekarze współpracujący z Okulistyką Akademicką zajmują się leczeniem także innych chorób okulistycznych, które nie zostały opisane w powyższych sekcjach.

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas