Okulistyka dziecięca, Wada wzroku

Wada wzroku a telefon komórkowy

Wada wzroku a korzystanie ze smartfona
Zdjęcie autorstwa Tima Miroshnichenko z Pexels

Coraz więcej pacjentów w gabinecie okulistycznym zastanawia się nad rolą telefonu komórkowego w rozwoju wady wzroku u dzieci. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną informuję w takiej sytuacji, że zbyt duża ilość czasu spędzona na aktywności w bliskiej odległości, w tym nadmierne korzystanie ze smartfona może mieć negatywny wpływ na rozwój wady wzroku. Ponadto, w oparciu o te same dane rekomenduję zwiększenie aktywności na dworze – wykazano, że dostęp do światła słonecznego jest konieczny dla prawidłowego rozwoju wzroku. Należy jednak podkreślić, że dotychczas brakowało bezpośrednich danych opisujących wpływ korzystania z telefonu komórkowego, jako dodatkowego czynnika  ryzyka,na progresję wady wzroku. Z jednej strony korzystanie ze smartfona zwiększa czas aktywności wzrokowej do bliży, z drugiej strony początek epidemii krótkowzroczności datuje się na lata 50te XXI wieku tj. czas kiedy współczesne telefonu komórkowe nie zostały jeszcze opracowane.  W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Ophthalmology ukazało się badanie, które częściowo uzupełnia braki w naszej wiedzy oraz pozwala na wydawanie precyzyjniejszych zaleceń naszym pacjentom. W badaniu zatytułowanym “Smartphone Use Associated with Refractive Error in Teenagers” wzięło udział 525 nastolatków w wieku od 12 do 16 lat. Ostatecznie wszystkie konieczne dane uzyskano od 272 dzieci. Badanie o charakterze przekrojowym tzw. cross-sectional study przeprowadzono w Holandii.

Czas spędzony przed ekranem telefonu

Do przeprowadzenia badania wykorzystano aplikację Myopia app., która mierzy czas spędzony przed ekranem telefonu komórkowego, a dodatkowo zadaje użytkownikowi pytania o ilość czasu spędzonego na dworze. Badacze zdecydowali się analizować nie tylko łączny czas, którzy użytkownicy spędzili korzystając ze smartfona, ale także ilość 20 minutowych epizodów nieprzerwanego korzystania z telefonu komórkowego. Czas spędzony przed ekranem telefonu komórkowego monitorowano przez 5 tygodni. W celu zachęcenia użytkowników do wypełniania ankiety dotyczących czasu spędzonego na dworze wykorzystano elementy grywalizacji oraz zachętę w postaci kuponu o wartości 7,5 euro.
Badacze szczególną uwagę poświęcili wykluczeniu okresów, w których aplikacja nie działała prawidłowo. Do badania nie włączono dni, w których użytkownicy korzystali z telefonu bardzo krótko (poniżej 5 minut) lub bardzo długo (powyżej 5 godzin).

Ponadto, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych badacze zdecydowali się na pomiar długości gałki ocznej na początku oraz na końcu okresu obserwacji. Krok ten podyktowany był wiedzą dotyczącą patogenezy krótkowzroczności, tj. nadmiernego wydłużania się gałki ocznej.            

Badana grupa pacjentów miała średnio 13,5 roku życia. Prawie 19% było krótkowzroczna w momencie rozpoczęcia badania. Uczestnicy badania spędzali przed ekranem smartfona prawie 4h dziennie, co było wynikiem jedynie nieznacznie niższym niż w przypadku

Wada wzroku a telefon – wyniki badań

Naukowcy odpowiedzialni za przeprowadzenie badania wykazali, że nastolatkowie, którzy częściej używali smartfona przez minimum 20 minut, mieli większe ryzyko rozwoju wady wzroku. Autorzy badania podkreślają jednak, że efekt ten był zminimalizowany u dzieci, które dużo czasu wolnego spędzały na dworze. Obserwacje te wskazują na konieczność robienia przerw w czasie pracy wzrokowej do bliży, a rekomendacje 60-6-6 tj. raz na godzinę pracy przez kilka minut patrzeć na obiekt oddalony przynajmniej o 6m, pozostają aktualne nie tylko w kontekście objawów zmęczenia oczu pracą przy komputerze, ale także w kontekście hamowania progresji wady wzroku.

Bibliografia:

Enthoven CA, Polling JR, Verzijden T, Tideman JWL, Al-Jaffar N, Jansen PW, Raat H, Metz L, Verhoeven VJM, Klaver CCW. Smartphone Use Associated with Refractive Error in Teenagers: The Myopia App Study. Ophthalmology. 2021 Dec;128(12):1681-1688. doi: 10.1016/j.ophtha.2021.06.016. Epub 2021 Jul 8. PMID: 34245754.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas