Okulistyka, Plamka żółta, Wada wzroku

Syfovre i Izervay – nowe metody leczenia atrofii geograficznej w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem

leczenie atrofii geograficznej w zwyrodnieniu plamki

Zanik geograficzny, ciężka postać suchego zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) prowadzi do znacznej utraty wzroku. Do niedawna główną strategią zapobiegawczą dla osób we wczesnym i średnim stadium AMD było stosowanie witamin AREDS2, mających na celu spowolnienie progresji do cięższych stadiów. Jednak rok 2023 przyniósł przełomowe postępy dzięki zatwierdzeniu w USA dwóch nowych leków terapeutycznych, Syfovre (pegcetacoplan) i Izervay (avacincaptad pegol), dając nową nadzieję pacjentom i klinicystom.

Jak działają Syfovre i Izervay?

Te innowacyjne terapie dotyczą podstawowych mechanizmów zaniku geograficznego, w którym obszary komórek siatkówki ulegają degradacji, stopniowo powiększając martwe punkty w polu widzenia pacjenta. Zwyrodnienie to poważnie upośledza zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak prowadzenie pojazdu i czytanie. Syfovre, opracowany przez Apellis Pharmaceuticals, i Izervay, opracowany przez IVERIC Bio, są podawane w postaci comiesięcznych lub dwumiesięcznych zastrzyków wewnątrzgałkowych. Modulują one odpowiedź immunologiczną w celu zmniejszenia uszkodzeń komórek siatkówki. Mimo podobnego podejścia, każdy lek celuje w inne cząsteczki immunologiczne, oferując dostosowane do potrzeb interwencje.

Skuteczność kliniczna i rozważania

Badania kliniczne wykazały, że oba leki mogą spowolnić rozwój zaniku geograficznego o około 14% do 20%. Należy jednak zauważyć, że terapie te nie poprawiają wzroku ani nie przywracają wzroku już utraconego. Skromne korzyści należy zestawić z inwazyjnością i regularnością zastrzyków oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Potencjalne ryzyko i skutki uboczne

Podczas gdy wielu pacjentów dobrze toleruje zabiegi, istnieją znaczne zagrożenia związane z Syfovre i Izervay. Obejmują one stan zapalny, krwawienie podsiatkówkowe, niewyraźne widzenie i zwiększone ciśnienie w oku. Co niepokojące, u niektórych pacjentów rozwinęło się wysiękowe AMD, inna postać zwyrodnienia plamki żółtej, które samo w sobie może prowadzić do utraty wzroku i wymaga ciągłego leczenia. Ponadto odnotowano ciężkie przypadki zapalenia naczyń siatkówki, stanu zapalnego, który blokuje przepływ krwi do siatkówki, potencjalnie prowadząc do trwałej ślepoty. Takie przypadki wzbudziły obawy społeczności medycznej dotyczące nasilenia i częstotliwości reakcji zapalnych, które wydają się być wyższe niż te obserwowane w badaniach klinicznych.

Wskazówki dla pacjentów

Biorąc pod uwagę potencjalne skutki uboczne i potrzebę częstych zastrzyków, kluczowe jest, aby pacjenci utrzymywali stały kontakt z okulistą. Dyskusje powinny obejmować dokładny przegląd historii zdrowia danej osoby i staranne rozważenie ryzyka w porównaniu z korzyściami płynącymi z tych zabiegów.

Pacjenci obecnie otrzymujący te leki powinni monitorować wszelkie objawy niepożądane, takie jak nadwrażliwość na światło, ból oczu lub jakiekolwiek zmiany w widzeniu, i natychmiast zgłaszać je swojemu lekarzowi.

Wnioski

Podczas gdy Syfovre i Izervay stanowią znaczący postęp naukowy w leczeniu zaniku geograficznego, wiążą się one z poważnymi wyzwaniami. Decyzja o kontynuowaniu tych terapii powinna być podejmowana wspólnie z lekarzem, z uwzględnieniem wszystkich osobistych czynników zdrowotnych i potencjalnego ryzyka. Podobnie jak w przypadku każdego nowego leczenia, trwające badania i wyniki zgłaszane przez pacjentów będą nadal kształtować nasze zrozumienie i udoskonalanie tych terapii.

Rejestracja w Unii Europejskiej 

W ostatnim czasie Syfovre otrzymała negatywną ocenę EMA i nie została zarejestrowana do użytku na terenie Unii Europejskiej.

Bibliografia

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/syfovre-izervay-geographic-atrophy-amd-macular-deg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas