Okulistyka, Wada wzroku, Zaćma

Rola jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych we współczesnej chirurgii zaćmy

jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa

Jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe stanowią kluczowy postęp w dziedzinie okulistyki, szczególnie w leczeniu utraty wzroku związanej z zaćmą. Przed pojawieniem się jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych pacjenci, którzy przeszli operację zaćmy, byli wysoce nadwzroczni, co wymagało stosowania grubych, ciężkich okularów, które często powodowały znaczne aberracje wzrokowe. Obecnie jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe oferują wyrafinowane rozwiązanie, które nie tylko koryguje widzenie na odległość, ale także znacznie poprawia jakość życia pacjentów.

Czym są jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe?

Soczewki wewnątrzgałkowe jednoogniskowe zostały zaprojektowane w celu zapewnienia pacjentom stałej ostrości widzenia dla jednej odległości, z reguły dla dali wzrokowej. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów po usunięciu zaćmy, ponieważ soczewki te pomagają przywrócić wyraźne i skupione widzenie na odległość. Należy jednak pamiętać, że pacjenci mogą nadal potrzebować okularów do zadań z bliska lub czytania po operacji.

Postępy w technologii jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych

Technologia jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych znacznie się rozwinęła. Tradycyjne modele były wykonane ze sztywnego polimetakrylanu metylu (PMMA), podczas gdy nowoczesne wersje są wykonane z elastycznych materiałów, takich jak silikon i akryl hydrofobowy lub hydrofilowy. Materiały te pozwalają na mniejsze nacięcia podczas operacji i są związane z mniejszą liczbą powikłań, takich jak zmętnienie tylnej torebki soczewki – częste długotrwałe powikłanie, w którym tylna część torebki, do której wszczepia się soczewkę staje się mętna.

Jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe mogą być udoskonalane pod kątem konkretnych potrzeb:

  • Jednoogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe są przeznaczone do korekcji astygmatyzmu wraz z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością.

Znaczenie wczesnej interwencji i regularnego monitorowania

Aby uzyskać optymalne wyniki, kluczowa jest wczesna interwencja i precyzyjne umieszczenie soczewki wewnątrzgałkowej. Po operacji konieczne jest regularne monitorowanie potencjalnych powikłań, takich jak przemieszczenie się soczewki lub rozwój wtórnej zaćmy. Ciągłe postępy w technikach chirurgicznych, w tym wykorzystanie technologii lasera femtosekundowego, poprawiły precyzję i bezpieczeństwo tych procedur.

Refundacja jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych

Istotną zaletą jednoogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych jest to, że są one refundowane przez NFZ, co czyni je dostępną opcją dla wielu pacjentów poddawanych operacji zaćmy. Refundacja z NFZ obejmuje zarówno koszt samej soczewki, jak i koszt operacji usunięcia zaćmy.

Podsumowanie

Jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe znacząco zmieniły sposób leczenia pacjentów z zaćmą. Korygując afakię i zapewniając wyraźne widzenie na odległość, soczewki te pomagają przywrócić nie tylko wzrok, ale także jakość życia. Dzięki refundacji NFZ i ciągłym postępom w technologii soczewek i technikach chirurgicznych, jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe zapewniają komfort widzenia coraz większej liczby pacjentów.

Bibliografia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK580484

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas