Okulistyka, Wada wzroku

Problemy ze wzrokiem po udarze mózgu – leczenie i adaptacja

Problemy ze wzrokiem po udarze mózgu

Udar mózgu może mieć głęboki i trwały wpływ na zdolności fizyczne, w tym wzrok. Upośledzenie wzroku po udarze jest powszechne – dotyka około dwie trzecie osób, które przeżyły udar. Trudności te mogą drastycznie zmienić codzienne życie, wpływając na czynności, takie jak czytanie, robienie zakupów i ogólną mobilność. Niniejszy artykuł omawia różne rodzaje problemów ze wzrokiem spowodowanych udarem, środki diagnostyczne i dostępne metody leczenia, pomagając osobom, które przeżyły udar i ich opiekunom skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami.

Rozpoznawanie problemów ze wzrokiem po udarze mózgu

Problemy ze wzrokiem nie zawsze są widoczne od razu po udarze. Bardzo ważne jest, aby osoby, które przeżyły udar, przeszły kompleksowe badanie wzroku w celu wykrycia takich schorzeń, jak utrata pola widzenia lub problemy z przetwarzaniem wzrokowym. Typowe objawy obejmują wpadanie na przedmioty, trudności z czytaniem lub niezauważanie zdarzeń po jednej stronie ciała.

Rodzaje problemów ze wzrokiem spowodowanych udarem mózgu

Utrata pola widzenia

Jest to najbardziej rozpowszechniona forma upośledzenia wzroku po udarze, w której osoby tracą część pola widzenia, zazwyczaj po tej samej stronie w obu oczach. Może to objawiać się hemianopią – utratą połowy pola widzenia w obu oczach – lub bardziej zlokalizowaną utratą wzroku znaną jako skotoma.

Problemy z ruchami gałek ocznych

Niektóre osoby, które przeżyły udar, mogą mieć trudności z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych z powodu uszkodzenia nerwów, co skutkuje niewyraźnym lub podwójnym widzeniem, problemami ze śledzeniem poruszających się obiektów lub trudnościami w zmianie ostrości między obiektami.

Problemy z przetwarzaniem wzrokowym

Występują, gdy mózg ma trudności z przetwarzaniem informacji z oczu, co prowadzi do takich problemów, jak zaniedbanie wzrokowe, w którym osoba nie jest świadoma przestrzeni po jednej stronie. Może to wpływać na jej zdolność do dokładnej interakcji z otoczeniem.

Opcje diagnostyki i leczenia problemów ze wzrokiem po udarze mózgu

Diagnoza

Wstępna ocena zazwyczaj ma miejsce przed wypisem ze szpitala i obejmuje standardowe badania wzroku oraz ewentualnie dostosowane testy dla osób z trudnościami poznawczymi lub komunikacyjnymi. Jeśli podejrzewa się problemy ze wzrokiem lub postępują one po wypisaniu ze szpitala, konieczna jest wizyta w klinice okulistycznej lub konsultacja z ortoptystą lub okulistą.

Leczenie

Strategie leczenia mogą obejmować:

  • Terapię widzenia,
  • Pomoce optyczne: Pryzmaty w okularach mogą rozszerzyć pole widzenia, choć u niektórych mogą powodować podwójne widzenie lub bóle głowy.
  • Terapię plastrami: Używanie plastra na jednym oku może zmniejszyć podwójne widzenie, ale wpływa na postrzeganie głębi.

Dostosowanie się do życia z zaburzeniami widzenia

Życie z utratą wzroku po udarze wymaga dostosowania zarówno w domu, jak i w szerszym środowisku społecznym:

  • Pomoce w poruszaniu się: Narzędzia takie jak laski lub specjalistyczne okulary mogą pomóc w nawigacji i zmniejszyć liczbę wypadków.
  • Modyfikacje w domu: Dostosowanie oświetlenia, zmniejszenie bałaganu i korzystanie z pomocy wizualnych może sprawić, że codzienne zadania będą łatwiejsze do wykonania.
  • Wsparcie społeczne i emocjonalne: Korzystanie z zasobów społeczności, grup wsparcia lub usług rehabilitacyjnych może zapewnić niezbędne wsparcie i informacje.

Uwagi prawne i praktyczne – wada wzroku po udarze mózgu

Prowadzenie pojazdów

Upośledzenie wzroku po udarze może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów. Przepisy prawne zazwyczaj wymagają okresu zakazu prowadzenia pojazdów po udarze, a przed powrotem do prowadzenia pojazdów należy przeprowadzić dokładną ocenę wzroku.

Zatrudnienie

Powrót do pracy może wymagać dostosowania lub wsparcia, takiego jak zmodyfikowane obowiązki zawodowe lub pomoc w dojazdach do pracy.

Rejestracja i świadczenia

Zarejestrowanie się jako osoba niedowidząca może zapewnić dostęp do usług wsparcia, świadczeń finansowych i praktycznej pomocy dostosowanej do osób ze znacznymi ograniczeniami wzroku.

Podsumowanie

Powrót do zdrowia i dostosowanie się do życia po udarze jest trudną podróżą, szczególnie z dodatkowymi komplikacjami związanymi z upośledzeniem wzroku. Dzięki kompleksowym ocenom medycznym, spersonalizowanym planom leczenia i adaptacyjnym strategiom życiowym osoby, które przeżyły udar, mogą poprawić jakość swojego życia i odzyskać poczucie niezależności. Zrozumienie pełnego zakresu dostępnych zasobów i metod leczenia ma kluczowe znaczenie dla osób dotkniętych udarem i ich opiekunów.

Bibliografia

https://strokefoundation.org.au/what-we-do/for-survivors-and-carers/after-stroke-factsheets/vision-loss-after-stroke-fact-sheet#:~:text=About%20one%2Dthird%20of%20stroke,few%20months%20after%20a%20stroke.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas