Jaskra, Okulistyka, Wada wzroku

Jaskra a zwiększone ryzyko demencji – zależności

jaskra a demencja

Ostatnie badania rzuciły światło na ważny problem zdrowotny: związek między jaskrą a ryzykiem rozwoju demencji, w tym choroby Alzheimera (AD) i demencji naczyniowej (VaD). Wraz ze starzeniem się globalnej populacji zrozumienie i przeciwdziałanie temu ryzyku ma kluczowe znaczenie dla poprawy opieki nad pacjentami.

Co to jest jaskra?

Jaskra to grupa chorób oczu, które uszkadzają nerw wzrokowy – przewód łączący oko z mózgiem, odpowiedzialny za widzenie. Uszkodzenie to jest często spowodowane nieprawidłowo wysokim ciśnieniem w oku i jest jedną z głównych przyczyn ślepoty u osób w wieku powyżej 60 lat.

Jaskra – związek z demencją

Kompleksowe badanie wykazało, że osoby z jaskrą mają większe prawdopodobieństwo rozwoju demencji. Dokładniej, badanie ujawniło:

  • ponad 35% zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera,
  • 65% zwiększone ryzyko demencji naczyniowej,
  • 55% wzrost ryzyka demencji spowodowanej wszystkimi przyczynami.

Ryzyko to okazało się szczególnie wysokie wśród osób, u których zdiagnozowano jaskrę w wieku 70 lat lub starszych, a ryzyko to nadal rośnie wraz z wiekiem.

Rodzaje jaskry i związane z nimi ryzyko

Różne rodzaje jaskry wiązały się z różnym ryzykiem:

  • Zarówno jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania, jak i jaskra normalnego ciśnienia były powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera i demencji naczyniowej.
  • Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem wiązała się jedynie ze zwiększonym ryzykiem demencji naczyniowej, ale nie z chorobą Alzheimera.

Jaskra i demencja – dlaczego ten związek istnieje?

Związek między jaskrą a demencją może wynikać ze wspólnych cech patofizjologicznych, takich jak uszkodzenie nerwów i problemy z regulacją naczyń krwionośnych. Degeneracja nerwów wzrokowych i podobnych struktur jest powszechna zarówno u pacjentów z jaskrą, jak i z chorobą Alzheimera, a problemy z przepływem krwi i zwężeniem naczyń krwionośnych mogą przyczyniać się do obu schorzeń.

Implikacje dla pacjentów z jaskrą

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę, zwłaszcza tych w wieku powyżej 70 lat, kluczowe znaczenie ma ścisłe monitorowanie funkcji poznawczych. Wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian może prowadzić do interwencji w odpowiednim czasie, które mogą obejmować dostosowanie stylu życia lub strategie terapeutyczne mające na celu spowolnienie postępu pogorszenia funkcji poznawczych.

Badania w kierunku demencji

Świadomość i wczesne badania przesiewowe w kierunku objawów demencji mogą mieć istotne znaczenie. Regularne testy funkcji poznawczych, takie jak Mini-Mental State Examination lub bateria Visual Object and Space Perception, mogą być włączone do rutynowej opieki nad pacjentami z jaskrą, szczególnie w klinikach okulistycznych.

Wniosek

Pacjentom z jaskrą zaleca się omówienie zwiększonego ryzyka demencji ze swoimi lekarzami. Zrozumienie tego związku umożliwia lepsze monitorowanie i strategie zarządzania, potencjalnie poprawiając jakość życia i zmieniając przebieg zarówno jaskry, jak i demencji.

Podsumowując, związek między jaskrą a zwiększonym ryzykiem demencji podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do opieki, które obejmuje zarówno zdrowie oczu, jak i ogólne zdrowie mózgu.

Bibliografia

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(23)00756-X/fulltext

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Otwórz czat
1
Napisz do nas
Napisz do nas